Naujienos

SUAUGUSIŲJŲ BENDRŲJŲ IR PAGRINDINIŲ KOMPETENCIJŲ MOKYMAI SAVIVALDYBĖSE

VšĮ „Nacionalinis mokymų centras“ 2018 – 2019 metais vykdė projektą „SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO SISTEMOS PLĖTRA SUTEIKIANT BESIMOKANTIEMS ASMENIMS BENDRĄSIAS IR PAGRINDINES KOMPETENCIJAS“, PROJEKTO KODAS NR. 09.4.2-ESFA-V-715-01-0002.
Projektas buvo orientuotas į vyresnius nei 50 metų asmenis, norinčius siekti žinių sveikatingumo tematika.
Šiandien didžiulę reikšmę turi sveikatos ugdymas, aplinkos sauga ir ligų profilaktika. Vienas iš svarbiausių šiandienos poreikių – suteikti visuomenei žinių ir galimybių pačiai kontroliuoti ir stiprinti savo sveikatą.
Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos stiprinimo sąvoka apima sveikatos mokymą, informacijos apie sveiką gyvenimo būdą skleidimą, sveikos gyvensenos propagavimą, formavimą ir nuo elgsenos priklausomų visuomenės sveikatos rizikos veiksnių mažinimą. Pastarasis požiūris atsispindėjo ir mūsų parengtoje programoje, kurios tikslas – ugdyti visuminę kompleksinę suaugusiųjų sveikos gyvensenos kompetenciją pasirinktose savivaldybėse, siekiant suformuoti sveikos gyvensenos ilgalaikius įgūdžius ir įpročius.
Buvo pasirinktos 17 savivaldybių, kuriose veikia trečiojo amžiaus universitetai. Juos lankantys dalyviai išklausė 10 temų sveikos gyvensenos, psichinės sveikatos, sveikos mitybos ir panašių temų paskaitas. Mokymai vyko:
Širvintų rajono trečiojo amžiaus universitetui – Širvintų meno mokykloje;
Ukmergės rajono trečiojo amžiaus universitetui – Ukmergės A. Smetonos gimnazijoje;
Raseinių rajono trečiojo amžiaus universitetui – Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyboje;
Trakų rajono trečiojo amžiaus universitetui – Trakų švietimo centre;
Panevėžio miesto trečiojo amžiaus universitetui – Panevėžio švietimo centre;
Panevėžio rajono trečiojo amžiaus universitetui – Panevėžio rajono socialinių paslaugų centro padalinyje Vadoklių nestacionarių socialinių paslaugų namuose;
Zarasų rajono trečiojo amžiaus universitetui – Zarasų švietimo centre;
Pakruojo rajono trečiojo amžiaus universitetui – Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centre;
Kaišiadorių rajono trečiojo amžiaus universitetui – Kaišiadorių švietimo ir sporto paslaugų centro Neformaliojo švietimo skyriuje;
Nemenčinės rajono trečiojo amžiaus universitetui – Nemenčinės daugiafunkcinis kultūros centre;
Tauragės rajono trečiojo amžiaus universitetui – Tauragės suaugusiųjų mokymo centre;
Plungės rajono trečiojo amžiaus universitetui – Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centro Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir kvalifikacijos tobulinimo skyriuje;
Radviliškio rajono trečiojo amžiaus universitetui – Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformalaus ugdymo skyriuje;
Kuršėnų rajono trečiojo amžiaus universitetui – Kuršėnų rajono švietimo pagalbos tarnyboje;
Jurbarko rajono trečiojo amžiaus universitetui – Jurbarko švietimo centre;
Klaipėdos trečiojo amžiaus universitetui – Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centre;
Klaipėdos rajono trečiojo amžiaus universitetui – Klaipėdos rajono švietimo centre.

Mokymuose dalyvavo 511 dalyvių.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skaityti daugiau..