Naujienos

Ugdymo plėtotės centras

Ugdymo plėtotės centras

  • 2015 m. gegužės – birželio mėn. NMC vykdė kvalifikacijos tobulinimo programos „Dalykų ryšiai ir integracija“ Mini mokymus 8-iuose Lietuvos mokyklose: Joniškio raj. Žagarės gimnazijoje, Kelmės raj. Liolių pagrindinėje mokykloje, VšĮ Kelmės PRC Tytuvėnų skyriuje, Kupiškio raj. Šepetos Almos Adamkienės pagrindinėje mokykoje, Molėtų raj. Giedraičių Antano Jaroševičiaus vidurinėje mokykloje, Molėtų gimnazijoje, Panevėžio raj. Paliūniškio pagrindinėje gimnazijoje, Vilniaus „Šviesos“ pradinėje mokykloje. Mini mokymai – tai 3 dienų 24 akademinių valandų mokymai, skirti mokyklos komandoms gebėjimams tobulinti. Kiekvienoje mokykloje buvo apmokyta ne mažiau kaip 8 asmenų mokyklos komanda pagal UPC pateiktą ir NMC pagal kiekvienos konkrečios mokyklos situaciją adaptuotą mini mokymų medžiagą, aptariant probleminį mokyklos veiklos aspektą.
  • 2014 m. NMC vykdė Suaugusiųjų mokymus pagal devyniolika inovatyviais metodais paremtų suaugusiųjų mokymų modulių 5 savivaldybėse: Biržų raj. sav., Kurpiškio raj. sav., Pasvalio raj. sav., Zarasų raj. sav. ir Panevėžyje. Kiekvienoje savivaldybėje buvo apmokyta ne mažiau 100 suaugusiųjų, tokiomis temomis kaip – pilietinis ar finansinis švietimas, meninis bei verslumo ugdymas, teisinis raštingumas, visuomenės, asmens, šeimos saugumas, sveika gyvensena, tėvų švietimas, psichologinė pagalba, švietimas media formomis, neformalus profesinis mokymas, saugaus eismo mokymas, bei anglų ir prancūzų kalbos.
  • 2013 m. NMC organizavo Socialinės rizikos, specialiųjų poreikių ir socialinės atskirties asmenų bendrųjų kompetencijų ugdymo seminarus. Viso buvo suteikta 100 seminarų 33 savivaldybėse socialinę atskirtį jaučiantiems asmenims. Seminarai apėmė šias temas: suaugusiųjų pilietinis ugdymas, suaugusiųjų finansinis švietimas, suaugusiųjų meninės saviraiškos ugdymas, suaugusiųjų laisvalaikio formos.
  • 2013 m. NMC organizavo Sveikos gyvensenos mokymus suaugusiesiems ir Sveikos gyvensenos programos perteikimo mokymus andragogams bei kitiems dirbantiesiems suaugusiųjų švietimo srityje. Surengtų mokymų pagrindu 2013 m. pavasarį NMC išleido 3 Ugdymo plėtotės centro vadovėlius – mokomųjų leidinių suaugusiesiems rinkinius.

Skaityti daugiau..