Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programa

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programa „Slaugytojų bendrųjų kompetencijų tobulinimas efektyvinant paslaugų kokybę“

VšĮ „Nacionalinis mokymų centras“ vykdo slaugytojų tobulinimo programą pagal Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų sąrašą, finansuojamų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai skirtomis valstybės biudžeto lėšomis.

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programa „Slaugytojų bendrųjų kompetencijų tobulinimas efektyvinant paslaugų kokybę“ yra skiriama slaugytojų bendrųjų kompetencijų tobulinimui siekiant užtikrinti aukštesnės kokybės paslaugų teikimą.

Programos tikslas – tobulinti bendrosios praktikos slaugytojų bendrąsias kompetencijas, kelti kvalifikaciją, žinių ir gebėjimų lygį.

Įgyvendinant mokymo programą slaugytojai tobulins bendrąsias kompetencija: bus suteiktos būtiniausios žinios apie psichologinės įtampos, streso ir konfliktų valdymą, tinkamiausios elgesio strategijos situacijai valdyti pasirinkimą, tobulinami bendrosios praktikos slaugytojų konstruktyvaus mąstymo ir elgesio įgūdžiai.

Programa skirta mokyti specialistus turinčius diplomus, patvirtinančius slaugytojo profesinę kvalifikaciją, ir ne trumpiau nei 3 metus dirbančius sveikatos priežiūros įstaigose.

Programoje dalyvaus 25 atrinkti dalyviai.

Baigę programą dalyviai:

  1. įgys naujų ir pagilins turėtas žinias bei įgūdžius, kuriuos pritaikys kasdieniame darbe.
  2. išaugs projekto dalyvių kvalifikacija ir kompetencijos, sveikatos priežiūros įstaigos geriau atitiks darbuotojų ir pacientų poreikius, bus žymiai pagerintos pacientų aptarnavimo bei gydymo sąlygos.

Programos trukmė 7 dienos, 55 val. iš kurių 20 val. skirtos teorijai o 35 val. praktiniam darbui.

Mokymosi programos pabaigoje dalyviams bus išduodami pažymėjimai, patvirtinantys apie mokymąsi programoje ir įgytą kompetenciją.