Naujienos

PSICHOLOGINĖ PAGALBA

„Psichologinė pagalba“ – neformaliojo suaugusiųjų mokymo modulis, skirtas bendrosioms suaugusiųjų kompetencijoms ugdyti. Leidinį sudaro teorinė dalis, praktiniai patarimai aktualiais klausimais bei užduotys žinioms pasitikrinti, bendriesiems gebėjimams lavinti. Šią metodinę priemonę galima pasitelkti organizuojant neformalųjį švietimą, taip pat savarankiškas studijas.
Leidinys išleistas įgyvendinant Europos socialinio fondo lėšomis remiamą projektą „Suaugusiųjų švietimo plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias kompetencijas (II etapas)“, kurį inicijavo Švietimo ir mokslo ministerija, vykdė Ugdymo plėtotės centras. Šis Europos socialinio fondo lėšomis remiamas projektas atitinka pagrindinius suaugusiųjų švietimo politikos prioritetus, įvardytus Mokymosi visą gyvenimą strategijoje (2008).
Modulis skirtas androgogams ir psichologams, padedantiems suaugusiems spręsti jų kasdienes problemas, tačiau ja taip pat gali naudotis ir pats suaugęs žmogus.
Modulio tikslas – suteikti teorinių ir praktinių – žinių, kaip konstruktyviai spręsti gyvenime kylančias problemas ugdant savęs pažinimo įgūdžius, kritinį mąstymą ir pozityvią laikyseną esminiais klausimais. Įgavus reikalingų teorinių žinių ir atsakingai naudojantis pateiktomis savęs pažinimo bei vertinimo priemonėmis, ugdomas kritinis mąstymas, kaip pažvelgti į kasdienio gyvenimo problemas ir konstruktyviai jas spręsti. Vadovaujantis pateikta metodologija, formuojamas pozityvus požiūris į kasdienių problemų sprendimą ir asmeninio tobulėjimo svarbą.

Leidimo metai :2013
Puslapių skaičius:104

Skaityti daugiau..