Naujienos

Bendruomenės ir suaugusiųjų švietimas

Mindaugas Briedis, Irena Leliūgienė, Saulius Nefas, Renaldas Čiužas

Knygą sudaro trys skyriai. Pirmame skyriuje „Bendruomenių stiprinimas ir suaugusiųjų švietimas“ analizuojama klasikinės ir šiuolaikinės bendruomenės samprata, atskleidžiama jos raida, pristatomi šiuolaikinės bendruomenės požymiai ir bruožai. Daug dėmesio čia skyriama bendruomeniškumo sampratai, bendruomenių vertybėms ir jų įtakai visuomenės sprendimams.
Antrame skyriuje „Andragoginių bendruomenių vadyba“ analizuojamas bendruomenių kūrimas(is), jų tinklai. Taip pat pristatomi darbo ir mokymo(si) bendruomenėje metodai.
Trečiame skyriuje „Nuolatinis mokymasis kaip bendruomenių organizacinės kultūros dalis“ analizuojamas poreikis realizuoti save bendruomenėje, pristatoma įvairių dokumentų, reglamentuojančių bendruomenės veiklą ir suaugusiųjų švietimą, analizė, medžiaga iliustruojama įvairių tyrimų duomenimis.

Leidimo metai: 2013
Puslapių skaičius:119

Skaityti daugiau..